WiadomośćSpotkanie KGW w Janówku
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 07 listopada 2023 r., godz. 08:34

Spotkanie integracyjne KGW
Koła gospodyń wiejskich pełnią bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Organizacje te pielęgnują polską tradycję, promują sztukę ludową i wywierają silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Obecnie krąg zainteresowań i obszar działania tych organizacji znacznie się poszerzył.Współczesne kobiety widzą potrzebę modernizacji wsi, jej odnowy, korzystania z możliwości finansowych, zarówno krajowych, jak i na szczeblu unijnym. Dzięki wspólnemu działaniu wpływają na poprawę wizerunku wsi i stwarzają przyjazne miejsce do życia dla członków swojej społeczności. Program działalności KGW jest bardzo szeroki. Wynika on głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy działania.

Obecnie KGW inicjują różnorodną działalność gospodarczą i handlową, jak przetwórstwo rolno-spożywcze, mała gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków.

W niedzielę, 5 listopada w świetlicy wiejskiej w Janówku odbyło się spotkanie integracyjne pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Małgorzata Smoczyńska zaprosiła panie z terenu gminy Brzozie po raz dziesiąty. Spotkanie integracyjne w świetlicy w Janówku rozpoczęło się minutą ciszy, żeby uczcić koleżanki z KGW, które zmarły w tym roku. Podczas spotkania przewodnicząca przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności kół. Podziękowała także za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach na terenie gminy i powiatu. Przedstawiła też osiągnięcia każdego z kół, a były one w tym roku niemałe.

Wśród zaproszonych gości obecna była wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska, przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, była przewodnicząca, a obecnie honorowy członek Regionalnej Rady KGW w Toruniu Danuta Grzyb, która jednocześnie reprezentowała przewodniczącą RRKGW Ewę Łobaczewską, prezes RZRKiOR w Toruniu Antoni Chiniewicz i reprezentująca dyrektor GBP w Brzoziu Ewelinę Motylińską – Maria Świderska.

Panie przy suto zastawionym stole integrowały się i dyskutowały do późnych godzin. Następne spotkanie KGW odbędzie się za rok.

Źródło: UG Brzozie

Spotkanie integracyjne KGW:reklama
Dzialkowicz.jpg

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.16565 )