Wiadomość PSSE w Brodnicy po I etapie termomodernizacji
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek, 08 kwietnia 2022 r., godz. 07:23

Otwarcie siedziby PSSE w Brodnicy po I etapie termomodernizacji
W środę, 6 kwietnia 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby PSSE w Brodnicy po przeprowadzonym I etapie termomodernizacji. Stało się to dzięki wieloletnim staraniom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy Danuty Kowalkowskiej-Szramki.Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się uroczystym przecięciem wstęgi i poświęceniem obiektu, po którym zaproszeni goście udali się do siedziby PSSE w Brodnicy, żeby obejrzeć odnowione wnętrza i wpisać się do księgi pamiątkowej.. Obecna siedziba PSSE w Brodnicy jest obiektem spełniającym wymagane standardy bezpieczeństwa. Obiekt posiada niezależne wejścia dla klientów i dla pracowników. Pracownicy mają komfortowe warunki pracy i bezpiecznie mogą wypełniać swoje obowiązki.

PPIS Danuta Kowalkowska-Szramka zaznaczyła, że trudne prace inwestycyjne odbywały się bez wyłączenia obiektu z normalnego funkcjonowania, a był to przecież czas ogromu zadań związanych z III i IV falą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Gratulacje i wyrazy uznania dla PPIS w Brodnicy i pracowników wyraził Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Wojciech Koper, za trud oraz zaangażowanie wszystkich osób, których starania doprowadziły do sfinalizowania tego niełatwego projektu.

Koszt termomodernizacji budynku PSSE w Brodnicy zbudowanego w 1910 r.oku i znajdującego się obecnie w ewidencji zabytków wyniósł 650 tys. zł. (250 tys. zł przyznane przez WFOŚiGW w Toruniu na "dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2021". Pozostała kwota to środki własne 415 tys. zł – wydatki inwestycyjne otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Druga część uroczystości miała charakter edukacyjny i odbyła się w Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej w Brodnicy. W jej trakcie wykłady wygłosili Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy Danuta Kowalkowska-Szramka i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Wojciech Koper. Przedstawiono (w postaci prezentacji multimedialnej) rys historyczny budynku, w którym obecnie mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy, a także szczegółowy przebieg prac dotyczących termomodernizacji.

Dzięki ogromnej pomocy Głównego Inspektora Sanitarnego i dużemu zaangażowaniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy wprowadzono nowatorskie systemy informatyczne, pozwalające skutecznie kierować walką z zagrożeniem epidemicznym oraz doposażono Stację w nowoczesny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe i stacjonarną sieć telefoniczną. Oprzyrządowanie dostarczone przez GIS znacznie poprawiło infrastrukturę teleinformatyczną w Inspekcji.

Danuta Kowalkowska-Szramka podziękowała przedstawicielom jednostek samorządowych, instytucji, przedstawicielom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska, szkół, zakładów pracy, podmiotom leczniczym, a także duchowieństwu, za serdeczną współpracę i ogromne wsparcie. W dalszej części uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, a także wystawa ukazująca wszystkie etapy prac w ramach prowadzonej termomodernizacji budynku.

PSSE w Brodnicy po I etapie termomodernizacji:reklama
Dzialkowicz.jpg

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.14848 )