Wiadomość"Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II"
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 29 grudnia 2020 r., godz. 11:46

"Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II"
350 uczniów techników i 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu "Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II". Najlepsi otrzymają nawet 5 tysięcy złotych rocznie. Wśród wyróżnionych są uczniowie z powiatu brodnickiego.Projekt stypendialny "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów z 83 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 350 uczniów techników oraz 150 uczniów zasadniczych szkół branżowych.

Wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (29 stypendystów), Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (29 stypendystów) oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (26 stypendystów). W powiecie brodnickim stypendium otrzymało 14 osób z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brodnicy. Są to:

Iwona Błażejewska
Hubert Mateusz Detkowski
Natalia Dobucka
Klaudia Katarzyna Domeracka
Martyna Frahs
Patryk Paweł Gutowski
Dominik Zbigniew Kotowski
Karolina Lewandowska
Jakub Mariusz Lewandowski
Paulina Marczak
Ewelina Namjildoraj
Magdalena Rykaczewska
Joanna Barbara Sikorska
Magdalena Wiercińska

"Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II" to jeden z trzech programów stypendialnych realizowanych w oparciu o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu samorządu województwa. Wcześniej Urząd Marszałkowski rozdysponował stypendia wśród 1 044 uzdolnionych uczniów w ramach projektów "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz "Humaniści na start". Wsparcie przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę).


reklama

Źródło: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12958 )