WiadomośćJabłonowo Pomorskie
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek, 30 października 2020 r., godz. 07:49

Powstało nowe sołectwo
W gminie Jabłonowo Pomorskie powstało nowe sołectwo. Mieszkańcy miejscowości Płowężek z prawdziwą determinacją walczyli o jego powstanie. Od wielu lat wnioskowali o umożliwienie im samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich miejscowości i w końcu się udało.Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego radni zadecydowali, że w gminie powstanie nowe sołectwo Płowężek. Decyzja, którą ostatecznie podjęła Rada Miejska, jest ostatnim elementem całego procesu związanego z wyodrębnieniem nowego sołectwa.

W grudniu 2019 r. w Płowężku odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami miasta i gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski uwzględnił wszystkie przedstawione argumenty, udzielił poparcia i wystąpił do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego o wyłączenie miejscowości Płowężek ze struktur dotychczasowego sołectwa Adamowo i jednocześnie utworzenia sołectwa Płowężek. Radni jednogłośnie zaakceptowali wniosek mieszkańców i zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie.

Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego podjęto Uchwałę Nr XXVI/154/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sołectwa Płowężek. Miejscowość Adamowo została włączona do sołectwa Buk Pomorski. Nowe sołectwo zacznie funkcjonować od dnia 1 stycznia 2021 r.


reklama

Źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12740 )