WiadomośćMiasto i Gmina Górzno
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 19 października 2020 r., godz. 11:47

"Górzno - nowe spojrzenie"
Gminny Ośrodek Kultury w Górznie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury realizuje projekt "Górzno - nowe spojrzenie". GOK zebrał i opracował informacje o oczekiwaniach mieszkańców wobec oferty kulturalnej, możliwościach rozwoju, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury.Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. W ramach programu złożono 120 wniosków i wyłoniono 50 beneficjentów.

Pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy zasobów i oczekiwań w zakresie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy. Drugi etap zakładał realizację ze środków NCK kilku inicjatyw lokalnych. Wyłonione one zostały w zorganizowanym przez GOK naborze w nawiązaniu do diagnozy przeprowadzonej w pierwszym etapie. Stan epidemii zmusił GOK do zastosowania innych metod konsultacyjnych - odbywały się wideokonferencje, uruchomiona została internetowa ankieta.

"Życie Kołem się toczy"- to inicjatywa realizowana przez grupę nieformalną "Na skrzydłach marzeń". Na pierwszym spotkaniu odbywającym się w ramach projektu, które poprowadził Piotr Grążawski rozmawiano jak kiedyś funkcjonowały KGW, jakie było ich znaczeni i jaką funkcję społeczną spełniały. Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu był wyjazd do Torunia. Tam wzięto udział w warsztatach zielarskich o zastosowaniu ziół i roślin dzikorosnących, poprowadzonych przez Sarę Orzechowską. Następnie udano się do Muzeum Piernika, gdzie pod czujnym okiem mistrza cukierniczego i wiedźmy poznawano tajniki pieczenia pierników. W ramach inicjatywy jest wyjazd do wioski tematycznej oraz zwieńczająca działania wystawa archiwalnych zdjęć i artefaktów KGW w świetlicy wiejskiej w Zaborowie.

Kolejną inicjatywą zaproponowaną przez mieszkańców dla mieszkańców w ramach projektu jest inicjatywa "Szlakiem gminnych kapliczek i krzyży" przygotowana przez KGW Miasta Górzno oraz Parafialny Klub Seniora. W ramach tego działania odbywają się wyjazdo\spacery do kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie gminy, w celu zapoznania się z ich historią.

Następną inicjatywą jest "Edukacja ekologiczna poprzez zapoznanie się z podstawami zielarstwa w kuchni", której pomysłodawcą jest KGW Gminy Górzno. Uczestnicy tej inicjatywy wzięli udział w warsztatach zielarskich, podczas których zdobyli wiedzę o dawnych tradycjach zielarskich. Każda z uczestniczek stworzyła swój własny ”Poradnik zielarski - moje inspiracje”- który zawiera informacje między innymi o tym jak zbierać zioła, jak używać ich w domowym leczeniu oraz przepisy kulinarne na bazie ziół. Przed uczestnikami jeszcze wizyta studyjna w gospodarstwie i przedsiębiorstwie ekologicznym oraz warsztaty rękodzielnicze.

"Odbijanki" to inicjatywa zaproponowana przez mieszkańca gminy. To wynik chęci podzielenia się swoją wiedzą na temat techniki druku wypukłego - linorytu. Podczas spotkań, odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury, młodzież poznaje podstawy projektowania, techniki linorytu, tworzenia negatywu, robienia odbitek. Cykl spotkań zamknie wystawa prac wykonanych przez uczestników projektu.

Wszystkie inicjatywy są realizowane w ramach projektu "Górzno - Nowe spojrzenie" z programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020".


reklama

Źródło: GOK Górzno

"Górzno - nowe spojrzenie":
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12671 )