Zaloguj się | Rejestracja

Nowe stawki za śmieci w Brzoziu

piątek, 04 stycznia 2019 r., godz. 15:35  |  Wersja do druku

Jak informuje Urząd Gminy Brzozie, zgodnie z uchwałą nr III/18/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku, z dniem 1 lutego 2019 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Brzozie:

W związku z podniesieniem przez wykonawcę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i brakiem możliwości sfinansowania tego systemu z środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy, wynikła potrzeba podniesienia stawki dotychczasowej opłaty.

W celu utworzenia bardziej sprawiedliwego ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami postanowiono rozszerzyć sposób ponoszenia opłaty z "gospodarstwa czteroosobowego lub większego" do "gospodarstwa ośmioosobowego lub większego".

Od dnia 01 lutego 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Opłata od osoby na miesiąc, za zbieranie odpadów w sposób selektywny:

12,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje jedna osoba (19,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
24,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkują 2 osoby (38,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
34,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkują 3 osoby (54,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
40,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkują 4 osoby (68,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
45,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 osób (80,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
48,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje 6 osób (90,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
56,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje 7 osób (105,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)
64,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje 8 osób lub więcej (120,00 zł gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny)

Pełna treść uchwały

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy Brzozie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6 o niniejszej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy Brzozie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane i uzasadnione szacunki.


reklama

Źródło: brzozie.pl

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama