Zaloguj się | Rejestracja

Brodnicki Budżet Obywatelski

czwartek, 09 września 2021 r., godz. 08:02  |  Wersja do druku

Budżet obywatelski to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Dlaczego mieszkańcy mieliby decydować o wydatkach z budżetu miasta czy gminy wiejskiej? Odpowiedź jest prosta ‒ dlatego, że to ich własne pieniądze.Jak informuje Urząd Miejski w Brodnicy:

Przez dwa pierwsze tygodnie września mieszkańcy Brodnicy mogą składać wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków trwa od 1 do 15 września br.

Wypełnione w wersji papierowej formularze oraz listy z podpisami poparcia danego projektu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konsultacje społeczne do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022", należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23.

O dotrzymaniu terminu złożenia projektu drogą korespondencyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Następnie komisja weryfikacyjna powołana przez burmistrza Brodnicy zweryfikuje projekty pod względem formalno – prawnym.

Od 26 października do 10 listopada br. mieszkańcy miasta będą mogli oddawać swoje głosy na projekty, które uznają za najlepsze do realizacji.

Na Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota sześciuset tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 1 grudnia br. Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.brodnica.pl oraz w serwisie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce budżet obywatelski.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Miasta, realizowane na terenie będącym własnością Miasta, a także na drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych w mieście Brodnicy.

Projekt zgłaszany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny i nieodpłatny.

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
  • które po realizacji będą generowały koszty w ujęciu rocznym powyżej 10% wartości projektu
  • które pozostają w sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy oraz innymi dokumentami strategicznymi miasta
  • które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności
  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie
  • które dotyczą inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje lub udziały
  • które nie posiadają pozytywnych pisemnych – jednoznacznych analiz technicznych i prawnych, stwierdzającą możliwość realizacji – fizycznego wykonania projektu w terminie

Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić jeden projekt. Jeden mieszkaniec, może poprzeć dowolną liczbę projektów. Zgłoszenie projektów należy składać na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Brodnicy. Wzór listy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Do grupy 10 osób popierających projekt nie wlicza się projektodawcy. Zgłaszający projekt określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 80% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym.

Historia budżetów obywatelskich (partycypacyjnych) sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre (Brazylia). Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego. Wszystko zależy od tego, w jakim celu się go wprowadza i jakim celom ma służyć.

W Brodnicy dość późno zostaje wprowadzony taki model budżetu. Miasto znalazło się w gronie samorządów, które inwestycje oddają w ręce mieszkańców w roku 2017, a projekty realizowano w 2018 roku. Na budżet obywatelski corocznie będzie planowane 600 tys. złotych z uwzględnieniem procentowej zmiany dochodów w uzyskiwanym podatku od nieruchomości. Projekty inwestycyjne będą mogły dotyczyć każdej dziedziny życia mieszkańców.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy


reklama
Dzialkowicz.jpg


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej