Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica

poniedziałek, 22 lutego 2021 r., godz. 08:38  |  Wersja do druku

Wójt Gminy Brodnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brodnica. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22.03.2021 roku. Przetarg odbędzie się 26 marca w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica ul. Mazurska 13, sala 105.Wójt Gminy Brodnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brodnica

I. Działki położone w obrębie wsi Kominy, zapisane w KW TO1B/00030387/8, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwość przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej. Działki położona w odległości ok. 5 km od m. Brodnica.

1) Działka nr 247/125 o pow. 0,1256 ha – cena wywoławcza – 50 000,00zł (brutto)
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10:00

2) Działka nr 247/126 o pow. 0,1045 ha - cena wywoławcza – 50 000,00zł (brutto)
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10:15

3) Działka nr 247/127 o pow. 0,1027 ha - cena wywoławcza – 50 000,00zł (brutto)
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10:30

II. Działka położona w obrębie wsi Gorczenica, zapisana w KW TO1B/00026235/7, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „2UM”- tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej. Możliwość przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej. Działka położona w centrum wsi przy drodze asfaltowej w odległości ok. 5 km od m. Brodnica.

1) Działka nr 69/6 o pow. 0,1954 ha – cena wywoławcza – 80.000,00zł (brutto)
Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2021r godz. 10:45

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica ul. Mazurska 13, sala 105
Podane ceny są cenami brutto - zawierają Vat.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22.03.2021r. na wskazany numer działki. Za prawidłowo wpłacone wadium uznaje się wpływ środków na rachunek w podanym terminie. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brodnica- PNB Paribas Bank Polska nr 87 2030 0045 1110 0000 0202 2250.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się lub niestawienia do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz sprzedającego. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości sprzedawane są wg. danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic prace geodezyjne odbywają się staraniem i na koszt nabywcy.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu a w przypadku:
  • osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z KRS wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy
  • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem
  • pełnomocników osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Szczegółowych informacji na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13 w dniu urzędowania, pok. 309, lub telefonicznie pod nr (056) 49 416 34.


Wójt Gminy Brodnica
Adam Zalewski


Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnca


reklama
Dzialkowicz.jpg


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej