Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica

piątek, 04 grudnia 2020 r., godz. 10:51  |  Wersja do druku

Pomimo niesprzyjających warunków, jakimi jest z pewnością pandemia koronawirusa, projekt budżetu Gminy Brodnica na rok 2021 zakłada ponad 14,6 mln złotych na inwestycje. W tym ponad 10 km dróg, ponad 4 km nowych sieci wodno-kanalizacyjno-deszczowej i wiele innych zadań. O tym, jak to się robi, rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Brodnica Adamem Zalewskim.Plan przyszłorocznego budżetu to 14 600 mln na inwestycje. To drugi rok z kolei z tak rekordowym budżetem, zeszłoroczny wynosił ponad 15 mln złotych. Jak to się robi Panie wójcie?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Jeżeli chodzi o inwestycje, to jest to zasługa dobrego zarządzania. A jeśli chodzi o środki na inwestycje, to my się kierujemy przede wszystkim potrzebami mieszkańców i staramy się na nie pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. Dlaczego takie liczby? Generalnie sytuacja na rynku nie wygląda dobrze, bo Gminy mają słabszą kondycję finansową spowodowaną zmniejszeniem dochodów. Zmniejszenie PIT-u z 19% na 18% skutkowało zmniejszonymi dochodami w roku 2020, jak również pandemia koronwairusa spowodowała, że mamy ubytki w podatku PIT. A to jest nasze główne źródło dochodów własnych. Generalnie w budżecie mamy około 18,5 mln zł dochodów, reszta to są środki na zadania zlecone, na funkcjonowanie oświaty i pomoc społeczną, w tym również Program 500+. Z tych 18,5 mln głównym dochodem jest podatek PIT w wysokości około 8 mln zł. Pozostałe dochody pochodzą z podatków od nieruchomości, różnego rodzaju opłat i subwencji wyrównawczej.
Jeżeli chodzi o inwestycje, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten rok był rokiem wyjątkowym, jeśli chodzi o dofinansowania zewnętrzne. Do końca trzeciego kwartału mieliśmy pozyskane środki na kwotę około 8 mln zł. Dostaliśmy lepsze dofinansowanie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej, które wcześniej wynosiło około 38%, a teraz jest 85%, w związku z czym mamy oszczędności w udziale własnym w tej inwestycji. Również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Brodnica otrzymała prawie 2 mln zł. Udało nam się też uszczelnić system podatkowy, system ściągalności opłat za śmieci, za wodę i ścieki. Naszą Gminę stać na inwestycje rzędu od 3 do 4 mln ze środków własnych, natomiast resztę musimy pozyskać z zewnątrz.

Wszystkie Gminy narzekają na ciągle rosnące koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Na rok przyszły zaplanował Pan dopłatę do tych kosztów. Co to oznacza dla mieszkańców? Czy mogą liczyć na utrzymanie dotychczasowych stawek?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, to trzeba zaznaczyć, że wzrost kosztów spowodowany został tym, że zmienił się system naliczania opłat z ryczałtowego na taki, w którym płacimy za konkretną ilość wytwarzanych śmieci. W naszej gminie dziś stawka opłaty od osoby wynosi 15 zł. Obserwując ilość śmieci zbieranych w gminie, zauważyliśmy wysoki wzrost produkcji odpadów. Przeliczając obecną ilość śmieci do ceny, to powinna wynosić ona około 28/29 zł za osobę. Tu kieruję ogromny apel do mieszkańców, żeby zwrócili uwagę na segregację śmieci, jak również na zagospodarowywanie we własnym zakresie odpadów bio. Gdyby każdy miał kompostownik, to ilość odpadów zmniejszyłaby się znacznie. Oznacza to, że tak naprawdę to od mieszkańców zależy, ile za te śmieci będziemy płacić. Przeliczając ilość odpadów miesięcznie do kosztów, jakie ponosimy, to każdy ich kilogram kosztuje 1 zł. Można więc sobie przeliczyć, na ile kilogramów śmieci wystarcza opłata - w naszym przypadku wychodzi 15 kilogramów odpadów na osobę. A każda nadwyżka ponad to 15 kg jest kosztem gminy. Według ustawy system gospodarowania odpadami powinien się bilansować, więc opłaty za śmieci jakie zbieramy w naszej gminie powinny wynieść 28/29 zł. Aby nie obciążać mieszkańców tak dużą podwyżką, wspólnie podjęliśmy decyzję, że w przyszłym roku dopłacimy do gospodarki odpadami kwotę około 1 mln złotych. Tak naprawdę to od nas mieszkańców zależy, czy utrzymamy cenę taką, jaką mamy do tej pory. Dlatego prosimy bardzo o zwrócenie większej uwagi na ograniczanie ilości i segregację śmieci. Niestety na rynku nie ma konkurencji wśród firm odbierających odpady, jest raczej monopol. Ogłaszając przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie mamy wpływu na wysokość ceny tych usług i wygląda to tak, że właściwie czekamy na wyrok.

W roku 2020 udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości około 8 mln złotych. Był to wyjątkowo rekordowy rok. Jak będzie to wyglądało w roku 2021? Jakie są plany?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Jeżeli chodzi o plany dotyczące pozyskania środków zewnętrznych w roku 2021, to już w tym roku złożyliśmy dużo wniosków do programów rządowych. Do Funduszu Dróg Samorządowych złożyliśmy 2 projekty o wartości 2 mln 100 tys złotych i aż 6 projektów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań w 2021 i 2022 roku. Mamy przygotowane wnioski do rządowego funduszu dla gmin, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Jeżeli chodzi o środki unijne, planujemy wstępnie pozyskać na inwestycje kwotę około 4 mln, do tego składamy wnioski na tzw. projekty miękkie, społeczne. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są środki zewnętrzne, składamy wnioski i czekamy na decyzję bądź marszałka województwa, bądź wojewody, czy też premiera odpowiedzialnego za rządowe fundusze.

Czy bon żłobkowy, który wynosi 300 zł miesięcznie, cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i czy planowana jest jego kontynuacja w roku 2021?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Bonem żłobkowym spełniliśmy oczekiwania mieszkańców, którzy informowali nas wcześniej o takiej potrzebie wsparcia. Gminny brodnicki bon żłobkowy, to 300 złotych miesięcznie pomocy dla rodzin z małymi dziećmi, ale także zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków, bo obydwoje rodzice muszą pracować i muszą też płacić podatki w Gminie Brodnica. Bon cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, dlatego oczywiście utrzymujemy go na rok 2021.

Mieszkańcy są zapewne zainteresowani dotacjami na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Czy mogą na nie liczyć?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: W przyszłorocznym budżecie nadal będzie można skorzystać z gminnej dotacji w wysokości 2500 zł na wymianę źródeł ciepła - wymianę pieca tzw. śmieciucha, na piece ekologiczne. Za nieodpowiednią jakość powietrza odpowiada przede wszystkim ogrzewanie domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. To także główny winowajca smogu, który zatruwa życie mieszkańców. Jeszcze oczywiście Rada Gminy Brodnica musi zaakceptować tę propozycję.

Czy przewidziano zmniejszenie zadłużenia Gminy?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Główną przesłanką tworzenia budżetu Gminy na 2021 rok, było przede wszystkim zmniejszenie zadłużenia Gminy. Nie planujemy emisji nowych obligacji w przyszłym roku i chcemy zmniejszyć zadłużenie o około 1,5 mln złotych. Pod koniec 2018 roku zadłużenie wynosiło 12,5 mln zł. Planujemy, że pod koniec roku 2021 zadłużenie będzie wynosić 11,995 mln złotych. Przesłanką do konstrukcji budżetu było to, aby inwestując tak dużo, nie zwiększać zadłużenia gminy, a wręcz je zmniejszyć. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Gminy oraz stworzenia możliwości reagowania, gdyby konsekwencje trwającej pandemii okazały się gorsze dla gospodarki i naszego budżetu, niż się przewiduje.

W przyszłym roku następny etap budowy budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Osieka przez Gorczenicę do Brodnicy. To ogromna inwestycja, którą realizujecie wspólnie z innymi samorządami, jednak to właśnie na Gminę Brodnica spada największy ciężar. Czy jest Pan zadowolony z tempa inwestycji?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Oczywiście, że jestem zadowolony z tempa budowy ścieżki. Wykonawcy wywiązują się dobrze z powierzonych zadań. Zakończenie tej budowy planowane jest na dzień 30 kwietnia 2021 roku, a obecnie można zaobserwować, że zostało wykonanych ponad 80% prac. W tym roku planowany jest jeszcze następny odcinek nakładki asfaltowej. Nie widzimy żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o terminy realizacji tej inwestycji. Nasze starania o wyższe dofinansowanie tego projektu zakończyły się sukcesem. Dzięki temu zarówno my, jaki również Gmina Osiek i Miasto Brodnica zaoszczędziliśmy własne środki, z których będziemy mogli skorzystać planując kolejne inwestycje.

To kolejny rok dużych inwestycji drogowych, na które przeznaczono 11 mln złotych. Ale to pewnie właśnie na nie najbardziej czekają mieszkańcy?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Wraz z radą postanowiliśmy sobie na początku kadencji cel, że będziemy się skupiać przede wszystkim na infrastrukturze, na budowie nowych dróg, na modernizacji dróg osiedlowych, podmiejskich, dojazdów do pól, jak również na kanalizacji, wodociągach i oświetleniu. Rozmawiając na zebraniach wiejskich z radnymi i sołtysami wiem, że głównymi potrzebami dla mieszkańców są drogi. Jednak w naszej gminie ilość dróg gminnych jest bardzo duża, a potrzeby jeszcze większe. Ale się staramy i dlatego na ten cel w przyszłorocznym budżecie zarezerwowaliśmy ponad 11 milionów złotych. Wśród inwestycji drogowych największe zadanie to modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w Karbowie obejmująca wykonanie ponad 1 kilometra jezdni z kostki brukowej w ulicach Liliowej, Goździkowej, Fiołkowej, Frezjowej, Konwaliowej, Bratkowej i Chryzantemowej. Wybudowana będzie w części tych ulic oraz w ul. Północnej sieć kanalizacji deszczowej, którą połączymy z istniejącą siecią w ul. Żmijewskiej. Zadanie, które ma kosztować 4.2 mln zł objęte jest dwoma wnioskami o dofinansowanie złożonymi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 2,1 miliona złotych. Modernizacje dróg planujemy także w innych rejonach gminy. Za łącznie 1,6 miliona złotych powstaną nowe nawierzchnie dróg na części ulicy Orzechowej w Podgórzu (odcinek o długości ok. 500 m), ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo (odcinek o długości ok. 880 m) oraz drugi etap przebudowy drogi w Cielętach prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 do domów wielorodzinnych.
Kolejną co do wysokości kosztów inwestycją będzie dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej do Osieka. Wydatki na tę inwestycję w przyszłym roku wyniosą 1,4 miliona złotych, z tego 1 milion z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Przebudowywane będą gminne drogi gruntowe: w Kominach za 650 tysięcy złotych planujemy wykonać 900 metrów asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania w kierunku świetlicy do figurki. Na ul. Pszenicznej w Karbowie wykonana będzie jezdnia z kostki brukowej o długości około 380 metrów oraz kanalizacja deszczowa z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Klubowej, co ma kosztować 350 tysięcy złotych oraz także za 350 tysięcy przebudowana będzie droga gminna we wsi Mszano. W terenach rolniczych za łączną kwotę 1 miliona złotych planujemy utwardzenia nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i kruszywami. Tą technologią będą wykonane drogi: z Koziego Rogu do Szymkowa około 2570 metrów, Szczuka – Jastrzębie około 1500 metrów oraz w Opalenicy około 400 metrów. Do realizacji w 2021 roku za kwotę 500 tysięcy złotych przyjęliśmy także przygotowaną w tym roku budowę chodnika i modernizację drogi gminnej w Moczadłach, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do budynku gminnego Moczadła 13.

Zarezerwowano 100 tys zł na prace projektowe kolejnych inwestycji drogowych. Które z nich przewidziane są w następnej kolejności?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Do prac projektowych zaplanowaliśmy drogę w Szabdzie, która będzie łączyła centrum Szabdy z drogą krajową nr 15, ul. Jęczmienną w Karbowie, na której chcieliśmy zaprojektować drogę połączoną ze ścieżką pieszo-rowerową, która wpisywałaby się w połączenie ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Wczasowej oraz ul. Polną w Wybudowaniu Michałowo. Podobnie jak co roku, także w 2021 planujemy współpracę z Miastem Brodnicą oraz z Powiatem Brodnickim. Kwota 500 tysięcy złotych to przyszłoroczna dotacja dla miasta na modernizację dróg miejskich, znajdujących się na terenach przy granicy z gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie dla naszych mieszkańców, którym trzeba poprawić warunki dojazdu do miasta. Powiat Brodnicki zamierzamy wesprzeć kwotą 418 tysięcy złotych przeznaczonych na modernizację drogi powiatowej w Szabdzie.

W roku 2021 kontynuowane będą kolejne inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, czy wśród nich znajdzie się miejsce na dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: W przyszłorocznym budżecie zakładamy oczywiście środki na na dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten cel zarezerwowana jest kwota 50 000 złotych. Chcemy zastosować takie same dopłaty jak w tym roku, czyli do 3000 zł do przyłącza kanalizacyjnego i do 4000 zł do oczyszczalni ścieków.

Czego można życzyć wójtowi w tak trudnym czasie?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: Przede wszystkim tego, żeby wszystkie nasze plany udało się nam zrealizować i oczywiście, żeby mieszkańcy gminy Brodnica byli zadowoleni z funkcjonowania urzędu.

Dziękuję za rozmowę.


reklama

Źródło: Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski

Inwestycje w gminie Brodnica/fot. nadesłane:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej