Zaloguj się | Rejestracja

Miasto i Gmina Górzno

piątek, 24 lipca 2020 r., godz. 10:42  |  Wersja do druku

Od dnia 1 września 2020 zmienia się wysokość miesięcznej opłaty za wywóz odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Górzno. Wysokość nowej stawki wynosi 14 zł od mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych i 42 złote od mieszkańca w przypadku odpadów niesegregowanych.UCHWAŁA Nr X V I / 8 1 / 2 0 2 0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Górzno.

Na podstawie art. art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 i ust. 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2020r. poz. 713)uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki określonej w §3.

§3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 14 zł miesięcznie od mieszkańca.

§4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od mieszkańca.

§5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 42 zł miesięcznie od mieszkańca.

§6.Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 6 zł
2)o pojemności 80 l – w wysokości 8 zł
3)o pojemności 110/120 l – w wysokości 12 zł
4)o pojemności 240 l – w wysokości 24 zł
5)o pojemności 1100 l – w wysokości 58 zł

§7. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 18 zł
2)o pojemności 80 l – w wysokości 24 zł
3)o pojemności 110/120 l – w wysokości 36 zł
4)o pojemności 240 l –w wysokości 72 zł
5)o pojemności 1100 l – w wysokości 174 zł

§8. Tracą moc uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2013r poz.223) oraz uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz.6209).

§9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Górznie.

§10.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1września 2020 r., z wyjątkiem§6 i §7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie Jacek Ruciński


reklama

Źródło: UMiG Górzno

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama