Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica informuje

środa, 15 lipca 2020 r., godz. 07:38  |  Wersja do druku

Wójt Gminy Brodnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Gorczenicy 24. Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2020 r. (czwartek) o godzinie 10:00, w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13, pokój 306.Wójt Gminy Brodnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Gorczenicy 24

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 w nieruchomości zabudowanej, wolnostojącej, wielorodzinnej w miejscowości Gorczenica 24 o powierzchni użytkowej 53,75 m2 na nieruchomości gruntowej KW TO1B/00041988/1. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń:
- kuchnia – 12,60 m2;
- łazienka – 4,70 m2;
- pokój – 16,20 m2;
- pokój – 17,85 m2;
- WC – 2,40 m2.
Przedmiotowy lokal znajduje się na działce gruntowej nr 23/7 w obrębie nr 0004 Gorczenica, o powierzchni 0,1104 ha, udział w gruncie pod budynkiem i w części nieruchomości wspólnej wynosi 254/1000. Budynek z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej – pokryty blachodachówką, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczony. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą etażową.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 79.300,00 zł, słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100. Sprzedaż lokalu w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT.

Przeznaczenie nieruchomości:

Brak planu miejscowego dla wymienionej nieruchomości, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25.06.2018 r. przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.

Informacje ogólne:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2020 r. (czwartek) o godzinie 10:00, w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13, pokój 306. Oględzin lokalu na miejscu można dokonać dnia 12.08.2020 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 10:30. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brodnica – PNB Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Brodnicy nr 87 2030 0045 1110 0000 0202 2250. w terminie, najpóźniej do dnia 14.08.2020 r. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej ważnego dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu a w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości-dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Urząd zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości lokalowej nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Szczegółowe informacje na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13 w dniu urzędowania, pok. 308, lub telefonicznie pod nr (056) 49 416 36.

reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica

Nieruchomość położona w Gorczenicy 24./fot. nadesłanei:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama