Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brzozie

piątek, 26 czerwca 2020 r., godz. 07:47  |  Wersja do druku

W czwartek, 25 czerwca w budynku po gimnazjum w Brzoziu, odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Brzozie, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Na sesji udzielono absolutorium wójt Danucie Kędziorskiej-Cieszyńskiej.Absolutorium jako instytucja prawa finansowego łączy się ściśle z kontrolą rady gminy nad wykonywanym przez wójta budżetem i oceną jego wykonania. Ocena przez radę gminy działalności wójta w zakresie wykonania budżetu, ma na celu ustalenie, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków budżetu, były zgodne z uchwalonym budżetem, a jeżeli wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem planowanym, a rzeczywistym, to czy winę za wystąpienie rozbieżności ponosi wójt i jaki jest zakres jego odpowiedzialności.

Samą uchwałę absolutoryjną podejmuje się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Oznacza to, iż za podjęciem proponowanej uchwały musi się opowiedzieć co najmniej połowa ustawowego składu rady gminy plus 1 radny. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium, rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. W trakcie sesji wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska przedstawiła radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku. Następnie Rada Gminy Brzozie podjęła większością głosów (13 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Brzozie. Fakt, że radni prawie (1 głos wstrzymujący się) jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium, potwierdza dobrą i owocną współpracę miedzy organami.

Spośród podjętych na sesji uchwał, szczególnie ważną dla mieszkańców gminy była uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jej projekt wzbudzał wiele kontrowersji wśród radnych, jak zresztą w całym kraju, bowiem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi idą drastycznie w górę. Ostatecznie uchwałę podjęto, zmieniając sposób ustalania z "od rodzaju gospodarstwa" na sposób "od osoby". Stawki wynosić będą 22 zł od osoby za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i 44 zł od osoby za nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Uchwałę przyjęto większością głosów. Na 14 radnych 8 głosowało "za", 4 było "przeciw", a 2 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że nowe stawki zaczną obowiązywać od lipca 2020 do końca tego roku.

Ważne! Nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania wójta. To zasada, która ma zastosowanie po raz pierwszy w tym roku.

Absolutorium dla wójta/fot. UG Brzozie:
reklama

Absolutorium dla wójta:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej