WiadomośćInformacja dla mieszkańców gminy Brodnica
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 12 marca 2019 r., godz. 16:48

Zmiana godzin otwarcia PSZOK w Gorczenicy
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brodnica z 22 lutego 2019r. i zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica z 7 marca, ulegną zmianie godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorczenicy. Od 15 marca 2019r. PSZOK czynny będzie w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 9:30.Przypominamy, że PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne powstałe w gospodarstwach domowych, wytworzone przez mieszkańców gminy Brodnica z nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z regulaminem w PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
 • odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal)
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • przeterminowane leki i opakowania po nich
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac, niewymagających pozwolenia na budowę
 • chemikalia
 • odzież i tekstylia

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • materiały zawierające azbest
 • papy
 • szyby samochodowe
 • szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe
 • styropian budowlany
 • odpady w opakowaniach cieknących
 • wełna mineralna
 • odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
 • odpady zmieszane

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać pod numer telefonu: 56 49 416 28 / 56 49 416 12 lub na stronie internetowej.

reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.9756 )