WiadomośćUnijne projekty w powiecie brodnickim
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
sobota, 02 marca 2019 r., godz. 12:11

Unijne projekty w powiecie brodnickim
W połowie ubiegłego roku we wszystkich 2478 gminach w Polsce realizowane były projekty unijne z polityki spójności. Łączna wartość tych projektów na terenie polskich gmin wyniosła 186,4 mld zł. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta.Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wszystkich polskich gminach realizowane były w połowie ubiegłego roku projekty unijne w ramach polityki spójności. Dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta. Co istotne, nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Np. bardzo wysoka pozycja przypadła m.in. mazowieckiej gminie Wiązowna, przez którą przebiega budowany, przy wsparciu środków unijnych, odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. Wartość projektu, który wywindował tak gminę, to niemal 2,3 mld zł. Tak więc ranking nie do końca pokazuje zaradność samorządów w pozyskiwaniu środków unijnych, a bardziej pokazuje ile pieniędzy unijnych zostało wydanych na danym terenie.

Podana wartość odnosi się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględnia koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki spójności 82,5 mld euro. Jest to najwięcej spośród państw członkowskich UE.

Niestety w zestawieniu nie ma podziału na gminy miejskie i wiejskie. Nie ma też określenia, z którego województwa pochodzi dana miejscowość. Z tego powodu nie możemy zamieścić rankingu gminy Brodnica i miasta Brodnica, bo nie bardzo wiadomo, które miejsce w rankingu odnosi się do każdej z nich, tym bardziej, że nazwa Brodnica występuje w rankingu 3 razy i nie jest bliżej określona. Na dodatek nie mogliśmy uwzględnić również gminy Osiek, bo występuje 4 razy w rankingu bez dokładnego określenia o który Osiek chodzi i Górzna, które występuje 2 razy.

Brodnica?:Brodnica?:
Brodnica?:Górzno?:Górzno?:Osiek?:Osiek?:Osiek?:Osiek?:Zamieszczamy więc gminy, co do rankingu których nie ma żadnych wątpliwości.

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych w powiecie brodnickim wyniosła w połowie ubiegłego roku w poszczególnych gminach:

Jabłonowo Pomorskie - 14 876 142 zł (1342 miejsce w rankingu)
Bobrowo - 7 740 200 zł (1737 miejsce w rankingu)
Świedziebnia - 4 494 403 zł ( 2052 miejsce w rankingu)
Bartniczka - 4 3654 301 zł (2068 miejsce w rankingu)
Zbiczno - 3 276 521 zł (2193 miejsce w rankingu)
Brzozie - 1681 389 zł (2357 miejsce w rankingu)


reklama

Źródło: Serwis Samorządowy PAP
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.9695 )