WiadomośćKonsultacje społeczne uchwały antysmogowej
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
sobota, 23 lutego 2019 r., godz. 12:13

Konsultacje związane z projektem uchwały antysmogowej
Trwają konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla naszego województwa – nowego prawa miejscowego, którego efekty powinny w ciągu kilku lat znacząco poprawić stan powietrza, którym oddychamy. Termin składania uwag i wniosków do dokumentu został przedłużony do 31 marca.Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że praktycznie w całym regionie odnotowujemy, stale lub okresowo, przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe. Najgorsze powietrze mamy w Nakle nad Notecią należącym do 36 miast w Polsce i 50 w Europie, w których sytuacja jest pod tym względem naprawdę bardzo zła. Badacze nie mają wątpliwości, że zanieczyszczenia we wdychanym powietrzu skutkują m. in. zawałami serca, udarami, przewlekłymi chorobami płuc (w tym astmą), nowotworami, wadami wrodzonymi i zwiększoną umieralnością noworodków. Najwyższa Izba Kontroli szacuje, że z powodu smogu co roku umiera w Polsce przedwcześnie 45 tysięcy osób.

Przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim projekt uchwały antysmogowej dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane oraz określa standardy, emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym będą musiały podlegać piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Projekt uchwały zakłada:
  • zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028
  • zakaz używania kominków i pieców domowych niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2026

Na temat projektu uchwały antysmogowej rozmawialiśmy z dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Małgorzatą Walter, która powiedziała:

- Na początku stycznia sejmik województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej, w tej chwili trwają konsultacje społeczne, które zostały wydłużone do końca marca tego roku. Uchwała antysmogowa wprowadza zakaz stosowania niektórych rodzajów paliw stałych, między innymi wprowadza zakaz palenia węglem brunatnym, palenia mułami, flotokoncentratami węglowymi, biomasą poniżej 20% wilgotności, ale myślę, że na naszym terenie nie jest to problem. Uchwała wprowadza zakaz palenia niektórymi rodzajami paliw, ale też wprowadza zakaz używania niektórych pieców, kominków, czy też kotłów o wysokim poziomie emisyjności. Zakaz będzie wprowadzany stopniowo, tzn. zakaz używania niektórych paliw wejdzie w życie od 1 września 2019 roku, natomiast jeśli chodzi o piece tzw. pozaklasowe, zakaz wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Egzekwowanie będzie odbywało się na mocy aktu prawa miejscowego. Żebyśmy tak zbyt mocno nie straszyli społeczeństwa, uchwała wchodzi w życie stopniowo i w projekcie jest zaplanowany okres na przykład dla pieców, które nie spełniają wymogów w tej chwili, do roku 2024 roku, czyli pięć lat na ich wyeliminowanie. Jeżeli chodzi o piece poniżej klasy piątej, to możemy użytkować je do końca roku 2027. Myślę, że nie jest to uchwała bardzo dotkliwa dla mieszkańców, aczkolwiek temat niezmiernie ważny, bo jakość powietrza wpływa na jakość naszego zdrowia.

W ramach konsultacji społecznych odbyło się pięć otwartych spotkań – w Toruniu, Włocławku, Nakle nad Notecią, Grudziądzu i Bydgoszczy. Uwagi i wnioski do dokumentu można składać do 31 marca. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie projektu ww.uchwały.

Ewentualne uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Targowej 13/15 w godzinach pracy urzędu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: antysmog©kujawsko-pomorskie.pl,
w ramach trwających konsultacji społecznych w dniach od 28 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

reklama

Źródło: Małgorzata Walter, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, kujawsko-pomorskie.pl
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.9649 )