WiadomośćPatrol Historyczny
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 21 maja 2018 r., godz. 13:27

Patrol historyczny - żywe lekcje historii
Patrol Historyczny to niezwykły sposób na zaprezentowanie historii regionu. Jego celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego w sposób żywy, barwny i dynamiczny. Projekt jest realizowany przez Lokalne Grupy Działania i cieszy się dużym uznaniem osób w nim uczestniczących.Patrol Historyczny to innowacyjna metoda zaprezentowania historii regionu w postaci karawany historycznej. Jego celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego. W jego trakcie można strzelać z łuku, wykonać własnoręcznie papier czy podpatrzeć zamkowe alchemiczki.

Projekt ten realizowany jest przez Lokalne Grupy Działania: LGD Dolina Drwęcy, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, oraz LGD Pojezierze Brodnickie, LGD Podgrodzie Toruńskie, LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Obszary sześciu sąsiadujących ze sobą LGD to region historycznego pogranicza, które od zawsze charakteryzowało się niezwykłym kolorytem kulturowym, bogatą historią. Zakłada on wykorzystanie rekonstrukcji historycznej, jako żywych lekcji historii, dzięki którym dotrze się do szerokich grup społeczeństwa zamieszkującego na terenie LGD.

Przemierzająca kolejne sołectwa i gminy, odwiedzająca szkoły i miejsca historyczne – karawana historyczna, to odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentować będą wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości. Projekt obejmować będzie organizację cyklu spotkań edukacyjnych ułożonych tematycznie. Projekt zakłada organizację 38 spotkań, po 1 w każdej z gmin wchodzących w skład partnerskich LGD.

Na Patrolu Historycznym będzie można zobaczyć z bliska XVII-wieczną husarię, spotkać szlachtę i żołnierzy. Razem z wojskiem przyciągną kowale, garncarze, papiernik, będą też alchemiczki od Anny Wazówny. Pokazy, warsztaty, gry i zabawy, to wszystko odbywa się w dynamicznej i barwnej odsłonie. Odbywać się będą pogadanki i prelekcje, scenki rodzajowe, pokazy konne i przejażdżki. Konkursy i zabawy pozwalają na dynamiczne uczestnictwo osób przybyłych. Można również obejrzeć obóz wojskowy, gdzie warto posłuchać wojennych opowieści.

Patrol Historyczny odwiedzi gminy powiatu brodnickiego w następujących terminach:
  • 3 czerwca gmina Brodnica - Karbowo godzina 16:00 - 19:00
  • 10 czerwca gmina Zbiczno godzina 16:00 - 19:00
  • 17 czerwca gmina Brzozie - Janówko godzina 14:00 - 17:00
  • 14 lipca Jabłonowo Pomorskie godzina 11:00 - 14:00
  • 14 lipca Górzno godzina 16:00 - 19:00
  • 15 lipca gmina Bobrowo - Nieżywięć godzina 16:00 - 19:00
  • 29 lipca gmina Świedziebnia godzina 17:00 - 20:00
  • 25 sierpnia gmina Bartniczka godzina 11:00 - 14:00


reklama

Patrol historyczny - żywe lekcje historii:Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.8114 )