WiadomośćGala stypendystów w Toruniu
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 20 marca 2018 r., godz. 08:44

Prymusi zawodu
W dniu 13 marca w hali Arena w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów "Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza". Spotkanie z uczniami było także okazją do wyróżnienia najlepszych stypendystów i placówek edukacyjnych oraz prezentacji szkół i pracodawców z regionu. Wśród 622 stypendystów z całego województwa najliczniejszą - 47 osobową grupę stanowili uczniowie CKZiU w Brodnicy.Projekt "Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza" to nowy projekt, realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 467 uczniów techników oraz 155 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium jest między innymi uzyskanie przez ucznia średniej ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych na poziomie nie niższym niż 4,00. Stypendia przyznane są na okres 10 miesięcy. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Uczniom podczas uroczystej gali towarzyszyli: dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski oraz wicedyrektorzy Alicja Wiśniewska i Andrzej Wiśniewski. CKZiU może poszczycić się największą liczbą stypendystów – 47 uczniów. Dyrektor szkoły Jacek Gniadkowski odebrał gratulacje od marszałka województwa Piotra Całbeckiego. Miał też okazję stanąć na najwyższym podium przygotowanym dla trzech szkół w regionie z najliczniejszą grupą stypendystów.

Wszyscy uczestnicy uroczystości obejrzeli przygotowany przez Marka Betlejewskiego film prezentujący CKZiU – ofertę edukacyjną, osiągnięcia, główne atuty decydujące o atrakcyjności placówki w regionie i wpływające na wysoki poziom nauczania (m.in. staże zagraniczne, umowy partnerskie z zakładami pracy). Dyrektor CKZiU uczestniczył również towarzyszącej uroczystości konferencji "Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy" oraz debacie eksperckiej na temat dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy, z udziałem przedstawicieli uczelni, firm oraz szkół.

Stypendyści powiatu brodnickiego


reklama

Źródło: Barbara Stefańska

Gala stypendystów w Toruniu/fot. nadesłane:

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.7806 )