WiadomośćNowe drzewa przy drogach powiatowych
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 07 listopada 2023 r., godz. 07:20

Nowe drzewa przy drogach powiatowych
Przy wybranych drogach powiatu brodnickiego, w ramach odtwarzania zieleni przydrożnej zostanie zasadzonych 300 drzew. W dniach 19 i 20 października br. sadzonki przeznaczone na ten cel dotarły do Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.Odnawianie drzewostanu przy drogach powiatowych jest prowadzone systematycznie od wielu lat. Obecnie realizowane jest na podstawie podpisanej 6 czerwca 2023 roku umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023. Koszt przedsięwzięcia pod nazwą ”Nasadzenia drzew przy wybranych drogach powiatowych Powiatu Brodnickiego” wynosi 50 868 zł, z czego 50 proc. to refundacja ze środków WFOŚiGW.

Podobnie jak w ubiegłym roku przy drogach zostaną posadzone lipy i klony. Materiał do nasadzeń dostarczyła firma Szkółkarstwo Leśne i Ozdobne Szkółka Otława, która złożyło najkorzystniejszą ofertę zakupu. Do siedziby ZDP w Brodnicy pod koniec drugiej dekady października dotarło 70 sztuk lipy drobnolistnej oraz 230 sztuk klonu zwyczajnego. Są to sadzonki o wys. do 4 m i średnicy kilkunastu cm. Przeznaczone są do zasadzenia przy drogach powiatowych:

na terenie gminy Brodnica

nr 1827C relacji Brodnica-Świedziebnia-Okalewko-granica województwa [Kipichy], odcinek Szczuka-Sobiesierzno
nr 1835C relacji Gortatowo-Dzierzno
nr 1829C relacji Cielęta-Szczutowo-Górzno odcinek Cielęta-Nowe Świerczyny

na terenie gminy Bartniczka

nr 1829C relacji Cielęta-Szczutowo-Górzno, odcinek Nowe Świerczyny- Jastrzębie
nr 1829C relacji Cielęta-Szczutowo-Górzno, w miejscowości Gołkowo i Szczutowo

Nasadzenia prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy


reklama
Dzialkowicz.jpg

Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.16562 )