WiadomośćKomputer bez tajemnic
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 19 listopada 2020 r., godz. 10:31

Komputer bez tajemnic - szkolenia
Podstawy korzystania z komputera i internetu, obsługa poczty elektronicznej, edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, projektowanie komputerowe – to zakres certyfikowanych szkoleń komputerowych, które oferowane są w ramach marszałkowskich kursów edukacyjnych dla dorosłych. Do tej pory skorzystało z nich ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Rekrutacja trwa.Ze szkoleń komputerowych mogą skorzystać osoby, które chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i należą do jednej z trzech grup:
  • osób powyżej 25 roku życia z wykształceniem maksymalnie średnim
  • osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia)
  • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia)

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

W ramach projektu realizowane są szkolenia i kursy komputerowe o różnorodnej tematyce – zarówno szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne jak i specjalistyczne, na różnych poziomach zaawansowania – podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym. Specyfika i ogromna różnorodność szkoleń w obszarze kwalifikacji i kompetencji cyfrowych sprawia, iż na początku udziału w projekcie, każdy uczestnik spotka się z doradcą, w celu ustalenia tematyki i poziomu szkolenia lub kursu.

W ramach projektu odbywają się trzy typy szkoleń i kursów komputerowych.

Kwalifikacyjne – bezpłatne szkolenia zakończone egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL w zakresie: korzystania z komputera, poruszania się po Internecie i obsługi poczty e-mail, korzystania z aplikacji biurowych tj. edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w tych szkoleniach. Jest to okazja by nauczyć się podstaw obsługi komputera i korzystania z programów biurowych.

Zawodowe – zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji cyfrowych, w zakresie m. in.: grafiki komputerowej, projektowania CAD, tworzenia stron www, programowania w języku JAVA, sieci komputerowych (CISCO). Szkolenia te są dofinansowane w wysokości 88 procent wartości szkolenia, 12 procent pokrywa uczestnik.

Są jeszcze miejsca na dofinansowywane szkolenia zawodowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, obsługi programów biurowych w administracji, inżynierii projektowania komputerowego (CAD 2D i 3D) oraz programowania serwisów internetowych.

Specjalistyczne – zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji w zakresie: systemów geoinformatycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych. Szkolenia te są dofinansowane w wysokości 88 procent wartości szkolenia, 12 procent pokrywa uczestnik.

Szkolenia komputerowe realizowane będą do końca czerwca 2023 roku w różnej formie i w różnych trybach. Będzie mogło z nich skorzystać łącznie 6 tysięcy osób. W zależności od potrzeb, zajęcia organizowane są w trybie wyjazdowym, popołudniowym, weekendowym, całodziennym, w godzinach od 8 do 16. Miejsca szkoleń dostosowane są do uczestników i realizowane na terenie całego województwa. W jednym kursie uczestniczy od 4 do 20 osób, w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania grupy szkoleniowej. Harmonogramy poszczególnych zajęć ustalane są na bieżąco, w zależności od ilości osób zakwalifikowanych na szkolenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

Marszałkowskie kursy komputerowe dla dorosłych organizuje spółka samorządu województwa Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. E-mail: szkoleniakomputerowe©tarr.org.pl, tel. 56 699 54 89.
Całkowita wartość projektu to 51 milionów złotych, w tym 43 miliony złotych wynosi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Resztę stanowi wkład własny TARR.


reklama

Źródło: Beata Krzemińska rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12807 )