WiadomośćGmina Brodnica
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa, 18 listopada 2020 r., godz. 09:38

Działania Gminy Brodnica na rzecz poprawy ochrony środowiska w 2020 roku
Jednym z realizowanych przez gminy zadań są działania na rzecz ochrony środowiska. Zadania te gminy wykonują nie tylko przez realizację inwestycji (np. kanalizacyjnych), ale także w udzielając dotacji mieszkańcom. W 2020 roku w gminie Brodnica realizowanych było szereg zadań, mających się przyczynić do poprawy stanu środowiska na terenie gminy.Jednym z zadań był "Transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Brodnica". W ramach tego zadania 39 rolników oddało do odzysku i unieszkodliwienia odpady z działalności rolniczej o łącznej wadze 96,45 ton. Koszt zadania wyniósł 48.165,20 zł. Zadanie zostało w całości zrefundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonała je firma P.P.H.U. EUROBAM Mariusz Szachniuk z Iłowa-Osady.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym i rozliczonym w 2020 r. była "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brodnica". Pierwszą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz Program usuwania azbestu z terenu Gminy Brodnica sporządzono w 2011r. W związku z tym, że duża część mieszkańców w ostatnich latach dokonywała wymiany pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych, inwentaryzacja wymagała aktualizacji. Zadanie to wykonała firma EkoDialog Maciej Mikulski z Warszawy. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.700 zł, z czego 14.300 zł to pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", a wkład własny Gminy wyniósł 4.400 zł. Posiadanie aktualnych danych dotyczących występowania i ilości wyrobów azbestowych umożliwi gminie pozyskiwanie kolejnych dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Zadanie zatytułowane "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica" jest działaniem cyklicznym, które Gmina Brodnica realizuje już od 2012r. W tym roku zdemontowano oraz przetransportowano i zutylizowano 76,45 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 33.217,40 zł i został w całości sfinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ponadto z budżetu Gminy Brodnica w 2020r. udzielano mieszkańcom wielu dotacji na działania proekologiczne:
  • 43 dotacje na wymianę pieca po 2.000 zł każda
  • 8 dotacji na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, w tym 7 dotacji po 3.000 zł i jedna w wysokości 2349,61 zł, jeden wniosek jest jeszcze w trakcie realizacji
  • 8 dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków po 4.000 zł każda oraz 4 wnioski w trakcie realizacji

Łącznie na dotacje dla mieszkańców w tym roku wydano z budżetu Gminy 240.432,21 zł, z czego 95.682,60 zł to kwota pozyskanego z zewnątrz dofinansowania.


reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12801 )