WiadomośćWraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek, 06 listopada 2020 r., godz. 08:28

Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Nowe obostrzenia, które wprowadzono, oznaczają, że wiele dzieci zamiast iść do szkoły czy przedszkola, pozostanie w domach. Co w tej sytuacji mogą zrobić rodzice? Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br. – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?
 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:
 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  - do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą

Zasiłek przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale nie tylko. Może z niego skorzystać chociażby zleceniobiorca, pod warunkiem, że opłaca składkę chorobową. To samo dotyczy przedsiębiorców. Zasiłek przysługuje tylko jednemu z rodziców. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Tyle samo, co zasiłek chorobowy, czyli 80% podstawy wymiaru składki. Dla pracowników etatowych jest to po prostu 80% pensji. Dla przedsiębiorców zaś - 80%podstawy wymiaru, czyli kwoty, od której co miesiąc opłacają składki do ZUS. W 2020 roku minimalna podstawa wymiaru dla przedsiębiorców wynosi nieco ponad 3100 złotych.

Jak złożyć wniosek?

W przypadku pracowników etatowych i zleceniobiorców wystarczy złożyć u pracodawcy (zleceniodawcy) specjalne oświadczenie. W przypadku przedsiębiorców ten sam dokument należy złożyć bezpośrednio w ZUS, najlepiej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, ale można go również złożyć osobiście lub wysłać tradycyjną pocztą.

Zasiłek nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa do 26 lipca br. Później został przywrócony za okres od 1 do 20 września br. Teraz rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.


reklama

Źródło: gov.pl
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12766 )