WiadomośćGmina Brodnica informuje
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 03 listopada 2020 r., godz. 14:30

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Brodnica z NGO w 2021 roku
Wójt Gminy Brodnica zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.Urząd Gminy Brodnica informuje:

Wójt Gminy Brodnica zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane działaniem na rzecz Gminy Brodnica do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. w formie składania uwag do programu.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 5 do 12 listopada 2020r. Uwagi wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy składać do dnia 12 listopada 2020r. do godz. 15:30 na adres poczty elektronicznej sekretariat©brodnica.ug.gov.pl lub tradycyjnej: Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica z dopiskiem konsultacje - roczny program współpracy. Formularz do konsultacji oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej http://brodnica.ug.gov.pl/ zakładka "Konsultacje społeczne".reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12758 )