WiadomośćGOK w Górznie informuje
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 09 lipca 2020 r., godz. 11:48

EtnoSpotkania w Górznie właśnie ruszyły
Program EtnoPolska jest odpowiedzią na mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Wśród beneficjentów po raz kolejny znalazł się Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. Projekt EtnoSpotkania właśnie ruszył.Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Do programu wpłynęły 1264 wnioski. Po dokonaniu oceny wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Wśród beneficjentów programu znalazł się Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, który na zadanie EtnoSpotkania dostał dofinansowanie w wysokości 32 000 zł.

EtnoSpotkania w Górznie właśnie ruszyły. To tytuł kolejnego projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. Były już pierwsze spotkania organizacyjne oraz warsztatowe. Odbyła się wideo konferencja z Aleksandrą Malczyk, specjalistką od etnodizajnu oraz pierwsze warsztaty z szydełkowania. 13, 14, 15 lipca są zaplanowane warsztaty z frywolitki (od 10:00 do 15:00) oraz warsztaty z haftu krzyżykowego (od 10:00 do 13:00). Natomiast 20 lipca w GOK-u od 10:00 di 15:00 odbędą się warsztaty z promocji i sprzedaży produktu lokalnego.

W działaniach uczestniczą członkinie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu miasta i gminy Górzno, które są współautorkami projektu. Ma on na celu zwiększenie wiedzy na temat różnych form rękodzieła (tj. makramy, frywolitki, haftu krzyżykowego, szydełkowania, etnodizajnu oraz wiedzy z promocji i sprzedaży). Spotkania, warsztaty prowadzone będą z zachowaniem należytej ostrożności, z reżimem sanitarnym. Wszystko to dla bezpieczeństwa uczestniczących.

Przypominamy:

"EtnoKuchnia / Poszukiwania” to tytuł projektu, na który GOK w Górznie uzyskał w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska". We wrześniu i październiku 2019 roku przeprowadzone były działania badawczo-kulinarne, które miały na celu przybliżenie, nazwanie oraz spróbowanie wytworów kuchni regionalnej z pogranicza kuchni kujawskiej i pomorskiej. Na działania złożyły się spotkania z historykami i popularyzatorami kuchni regionalnej, warsztaty kulinarne oraz podsumowanie działań w postaci festynu dla mieszkańców.

W ramach projektu odbyły się:

10 września "Debata kulinarna pomiędzy Antkiem, a Śledziem". W debacie o kulinarnych zwyczajach, daniach, o tym jak i co podawano na stoły w naszych okolicach, udział wzięli Piotr Grążawski i Andrzej Szalkowski.

17 września "O kulinarnych zwyczajach na Kujawach, Pomorzu i Ziemi Dobrzyńskiej" spotkanie, które prowadził pracownik Muzeum Etnograficznego Grażyna Szelągowska.

23, 24 i 25 września dla członkiń kół gospodyń wiejskich odbyły się warsztaty kucharskie w Wapionce.

12 października na Rynku w Górznie odbył się festyn plenerowy na zakończenie projektu.


reklama

Źródło: UMiG w Górznie

"EtnoKuchnia / Poszukiwania” 2019:Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.12287 )