WiadomośćGmina Bobrowo
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 13 stycznia 2020 r., godz. 11:54

Projekt "Edukacja dla przyszłości"
Gmina Bobrowo realizuje projekt "Edukacja dla przyszłości", który adresowany jest do uczniów i nauczycieli 5 placówek edukacyjnych. Wsparcie dla uczniów to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a wsparcie dla nauczycieli to szkolenia i studia podyplomowe. Ponadto w projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt, które zasilą zaplecza dydaktyczne szkół, a głównie pracowni przedmiotowych.Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli 5 placówek edukacyjnych w gminie Bobrowo, tj. Szkoły Podstawowej w Bobrowie, Szkoły Podstawowej im. Małgorzaty Sulek w Drużynach, Szkoły Podstawowej w Kruszynach, Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach. Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne). Wartość projektu 1 962 458,40 zł (dofinansowanie UE 1 668 089,64 zł, wkład własny gminy Bobrowo 294 368,76 zł. Projekt realizowany będzie w gminie Bobrowo do 31 lica 2023 roku.

Od maja 2019 r. dzieci i młodzież uczestniczą w następujących zajęciach:
 • bezpieczny świat cyfrowych możliwości – zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami
 • koło przyrodniczo-eksperymentalne
 • koło redakcyjne z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • nauka programowania i kodowania
 • warsztaty z techniki i robotyki
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, z języka angielskiego
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji przyrodniczej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające kreatywność, rozwiązywania problemów i umiejętność pracy zespołowej (koło majsterkowiczów)
 • zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez gry logiczne (koło szachowe)
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze uczniów I etapu edukacyjnego
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki i przyrody

Na lekcjach uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione dla szkół w ramach projektu. Od lutego nauczyciele będą podnosili swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach.


reklama

Źródło: UG w Bobrowie

Projekt "Edukacja dla przyszłości"/fot. nadesłane:
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.11364 )