WiadomośćMiasto i Gmina Górzno
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 13 stycznia 2020 r., godz. 10:26

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Urząd Miasta i Gminy w Górznie informuje o nowym harmonogramie wywozu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2020 roku. Szczegóły poniżej.Harmonogram odbioru odpadów:


Harmonogram odbioru odpadów:


Harmonogram odbioru odpadów:


Harmonogram odbioru odpadów:


Harmonogram otwarcia PSZOK:


Z dniem 1 stycznia 2020 roku uległ zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowy rachunek: 39 9484 1150 2213 1300 1007 0028 Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Wymóg zmiany numeru rachunku bankowego został podyktowany nałożeniem na gminy obowiązku wynikającego z art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, iż środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiednio gmina lub związek międzygminny, gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym świadczona jest usługa w kasie Urzędu Miasta i Gminy Górzno bądź przelewem na ww. rachunek.


reklama

Źródło: UMiG Górzno
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.11362 )