WiadomośćGmina Brodnica
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 17 grudnia 2019 r., godz. 09:36

Umowa na budowę ścieżki z Brodnicy do Osieka podpisana
10 grudnia wójt gminy Brodnica zawarł umowę z firmą Transbruk Barczyński Sp. z o.o. na wykonanie zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica do miasta Brodnicy. Termin realizacji przypada na dzień 30 kwietnia 2021 roku.W ramach zadania powstanie ścieżka o szerokości 2,5 m i długości 6.630 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Przedsięwzięcie obejmuje także m.in. przebudowę zjazdów, budowę dojść do zatok autobusowych i przejść dla pieszych, budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, budowę i przebudowę elementów odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Umowna wartość zadania wynosi 4.844.322,81 zł a termin realizacji przypada na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica

Umowa na budowę ścieżki z Brodnicy do Osieka podpisana/fot. nadesłane:
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.11273 )