WiadomośćMiasto i Gmina Górzno
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 12 grudnia 2019 r., godz. 12:05

Nabór wniosków na utylizację azbestu
Urząd Miasta i Gminy w Górznie informuje o naborze składania wniosków na utylizację azbestu w roku 2020. Wielkość przyznanej pomocy wynosić może do 100 % kosztów kwalifikowanych. Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych, w szczególności związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest.Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Miasta i Gminy Górzno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych, w szczególności związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Górzno, planujący w2020 roku przekazać do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, w terminie do dnia 31stycznia 2020 roku wniosku, którego formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno oraz na stronie internetowej: http://www.gorzno.ploraz http: //bip.gorzno.pl

UWAGA! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Limit środków w budżecie Miasta i Gminy Górzno jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Górzno).

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek azbest 2020


reklama

Źródło: UMiG Górzno
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.11247 )