Zaloguj się | Rejestracja

Górzno

piątek, 23 lutego 2018 r., godz. 10:18  |  Wersja do druku

Górzno - urokliwie i malowniczo położone jedno z najmniejszych miast w Polsce. Zdawałoby się, że senne, ale nic bardziej mylnego, bo w Górznie wiele się dzieje. Prężne działania podległych jednostek mają wpływ na życie mieszkańców, a liczne imprezy sportowe są przykładem, że sport można uprawiać w każdym wieku. O podsumowaniu roku 2017 i planach na rok 2018 rozmawialiśmy z Burmistrzem Miasta i Gminy Górzno Tomaszem Kinickim.Górzno to nie tylko turystyka i malownicze widoki. To miasteczko z wieloletnią historią, bo pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1239, a akt lokacji miasto otrzymało w 1327 roku. Gmina usytuowana jest na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, jednak jej malownicze położenie zachęca do odwiedzin. To królestwo nieskażonej cywilizacją przyrody, pełne pięknego krajobrazu, malowniczych pagórków, lasów i jezior. O tym, co zrobiono w roku 2017, a także co jest w planach na rok bieżący zapytaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Górno Tomasza Kinickiego.

Modernizacja dróg

- Działamy na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o drogi, to zmodernizowaliśmy drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Gołkowo, etap II. Wykonano 750 m drogi wiejskiej. Dokończyliśmy modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Gołkowo etap III w nawierzchni tłuczniowej - 900 m. Wykonaliśmy dokumentacje na modernizację ulicy Ogrodowej i Witosa w Górznie. Mamy problem z własnościami i mam nadzieję, że w tym roku uda się tę sprawę zakończyć. Dokonaliśmy modernizacji drogi gminnej w sołectwie Czarny Bryńsk - około 2,5 km z nawierzchni tłuczniowej. Położyliśmy chodniki na ulicy Rynek, kościelna, 11-go Listopada i Gołuńskiego. Wykonawcą robót był nasz zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

- Wykonaliśmy projekt na rozbudowę sieci wodnej w miejscowości Wierzchownia, a w tym roku tę sieć będziemy wykonywać. W roku 2017 w związku z nadmiarem wody mieliśmy problem z udrożnieniem melioracji w sołectwach Gołkowo, Miesiączkowo i Szczutowo. To poważny problem, który w niedalekiej przyszłości trzeba będzie rozwiązać.
Wykonaliśmy przebudowę kanalizacji w ulicy Polnej i w związku z tym położyliśmy nową nawierzchnię. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową w ulicy Nowe Osiedle.


Inne

- Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców zabezpieczyliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem, strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne. Wóz bojowy do ratownictwa chemiczno-ekologicznego został zakupiony przede wszystkim ze środków samorządu. Suma wydatkowana na ten cel z budżetu to 583 140 zł, w tym pożyczka 400 000 zł. Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wsparł nas dotacją w wysokości 300 000 zł. Dofinansowaliśmy także zakup samochodu dla Policji, we wspólnym finansowaniu z gminami. Ten samochód w grudniu pojawił się w Górznie. To samochód z napędem na cztery koła, dzięki temu może dojechać we wszystkie zakątki gminy.

Rozbudowaliśmy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej o część socjalną dla miejsca stacjonowania karetki pogotowia. Ratownicy mają tam nowoczesne pomieszczenia i mogą stacjonować świadcząc swoje usługi dla gmin Świedziebnia, Bartniczka i Górzno.

Ważnym elementem było wykonanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej dotyczącej stabilizacji osuwiska. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego, ta dokumentacja została opracowana, a w tym roku będziemy aplikować i składać wniosek o fundusze na wykonanie tego działania, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że to osuwisko będzie osuwało się dalej i może stanowić zagrożenie dla budynków, które sąsiadują w pobliżu ulicy Okrężnej i Pocztowej. Gdybyśmy nic nie zrobili, istnieje niebezpieczeństwo również dla Rynku. Jest to zadanie ogromne opiewające na sumę 3 mln 200 tys. zł. Jeżeli zostaniemy wsparci pieniędzmi rządowymi na usuwanie klęsk żywiołowych, to Górzno będzie spało spokojnie.

Zakupiliśmy i przygotowaliśmy 5 wiat autobusowych w całej gminie, w tym roku zostały nam tylko 2, będziemy więc mieć wszystkie nowe wiaty na terenie gminy.

Wymieniliśmy pokrycie dachowe na budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno, zmodernizowaliśmy ogrzewanie w budynku OSP w Miesiączkowie, Zmodernizowaliśmy też kotłownię przy ulicy Chopina. Dotyka nas również ogólnopolski problem zjawiska smogu i będziemy w niedalekiej przyszłości musieli o tym pomyśleć. Wykonaliśmy dokumentację techniczną dotyczącą termomodernizacja budynku szkolnego w Miesiączkowie i Gołkowie.
Zakupiliśmy elementy do placów zabaw w sołectwie Zaborowo, Szczutowo i w Górznie.


Plany na rok 2018

- Złożyliśmy wnioski na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) i przy stawie na Wisiałkach (chodnik i oświetlenie). Będziemy przebudowywać drogę gminną w miejscowości Zaborowo (980 m). Będziemy modernizować drogę dojazdową w miejscowości Wierzchownia (700 m). Wartość wykonywania dróg jest ogromna i to jest czynnik, że decydujemy się na wykonywanie krótszych odcinków. Planujemy rozbudować drogę gminną (w części miejską, w części sołectwo Górzno Wybudowanie) o długości 940 m, jeżeli otrzymamy wsparcie. Ogłosiliśmy już przetarg na modernizację ulicy Leśnej w Górznie, będzie to połączenie drogi powiatowej z ciągiem, który został już wcześniej wykonany i zostanie nam ostatni element tej drogi - około 254 m.

Czeka nas drugi etap kanalizacji w ulicy Polna - Górzno Wybudowanie, gdzie będą wykonywane przyłącza do nowych budynków jednorodzinnych. Projektujemy rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Jana Pawła II w Górznie, jak również kolejne chodniki. Wykonamy dwie wiaty przystankowe w miejscowości Miesiączkowo i Szczutowo, przymierzamy się do przebudowy Urzędu Miasta i Gminy. Dokumentacja jest już na ukończeniu, chcemy wykonać klatkę schodową, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie dotrzeć do wszystkich pomieszczeń urzędu. Zamierzamy także przebudować ogrzewanie urzędu. Wykonamy dokumentację na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie. Jeżeli tylko pojawią się środki, posiadając pełną dokumentację będziemy również aplikować o środki na termomodernizację tego obiektu.

Chcemy wykonać projekt budowy nowego przedszkola w Górznie. Stary budynek nie kwalifikuje się do przebudowy, jest objęty opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chcielibyśmy, aby powstał nowy obiekt, a posiadając gotową dokumentację będziemy czekać na pojawienie się środków, które będą przeznaczone na nowe obiekty. Miejsce już mamy, będzie to w pobliżu Zespołu Szkół w Górznie, przy ulicy Chopina. Wykonamy rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchownia. Chcemy rozbudować i zmodernizować stację uzdatniania wody. Największym zadaniem inwestycyjnym w roku 2018 będzie stabilizacja osuwiska. Jak wcześniej mówiłem, będą potrzebne na to zadanie ogromne pieniądze 3 mln 200 tys. złotych. Jeżeli otrzymamy promesę na wykonanie tego zadania, jesteśmy gotowi, dokumentację posiadamy. Współfinansowanie to 80% finansowania zewnętrznego, 20% kosztów jest po naszej stronie. Przymierzamy się do modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury. Został aplikowany wniosek o wsparcie na projekt. Jeżeli ruszą fundusze z rewitalizacji, będziemy również przymierzać się do jego unowocześnienia, a także do dostosowania do wymogów bhp i przeciwpożarowych.

Jak zwykle Gminny Ośrodek Kultury będzie starał się w tym roku, na miarę swoich skromnych środków, przedstawić mieszkańcom ciekawą i bogatą ofertę kulturalną. Dzięki współpracy z miejscową parafią w dniu 2 czerwca zapowiada się kolejny występ Poznańskich Słowików. Jak zwykle w czerwcu odbędą się "wJanki" Górznie, a 14 lipca planujemy Patrol Historyczny. W pierwszą sobotę sierpnia tradycyjnie odbędzie się Gminny Plener Rodzinny. Do tego dochodzą liczne imprezy sportowe - w marcu Bieg Tropem Wilczym, tradycyjny Bieg po schodach, kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Pracowników Samorządowych w Piłkę Siatkową.

Na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie powstanie Dzienny Dom Pomocy dla seniorów. W związku z tym podpisaliśmy umowę partnerską i będziemy uczestniczyć w tym projekcie. Oferta będzie skierowana dla 30 seniorów z terenu miasta i gminy. Zainteresowanie już jest duże. Dom będzie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Seniorzy będą mieli zapewnione różnego rodzaju zajęcia, posiłki, będzie też możliwość dowiezienia seniorów na miejsce. Oferta będzie szeroka. W ośrodku będzie też znajdować się Centrum Usług Środowiskowych, gdzie pozostałe osoby będą mogły skorzystać z porad psychologa, radcy prawnego, fizjoterapeutów. Dzienny Dom Pomocy będzie również oferował pomoc dla osób niepełnosprawnych, które nie wstają z łóżka. Ośrodek powinien ruszyć w maju. Jako partner będziemy współfinansować zatrudnienie osób wspierających funkcjonowanie tego domu. Czeka nas więc wiele wyzwań w tym roku, ale będziemy się starać, żeby wszystkie zostały zrealizowane.


Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki:Podsumowanie pracy jednostek pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy Górzno

GOK
W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury zaproponował mieszkańcom miasta, gminy, ale też powiatu wiele różnorodnych wydarzeń. Pozwoliły one na zaspokojenie potrzeb kulturalnych wielu osób, od najmłodszych poprzez młodzież, dorosłych i seniorów. Często współpracował otrzymując wsparcie zarówno od lokalnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji, jak i od osób prywatnych, którym kulturalny rozwój okolicy jest bliski. W trybie stałym, poza wydarzeniami okazjonalnymi i przerwami wakacyjnymi, prowadził są lekcje gry na pianinie.

Oprócz stałych wydatków koniecznych do funkcjonowania instytucji takich jak utrzymanie budynku (woda, prąd, odbiór nieczystości, telefon, internet, remonty...) czy pensje dla pracowników, GOK w 2017 roku zorganizował i w związku z tym wydatkował środki na:
- organizację wystaw, przedstawień, kabaretu, pokazów filmów, koncertów i wydarzeń międzypokoleniowych ok. 12500,00 zł
- festyn rodzinny wJANki w Górznie za kwotę 3350,00 zł
- doposażenie GOK na kwotę ok. 8000,00 zł
- inne wydatki poniesione na warsztaty i zajęcia dodatkowe to ok. 5000,00 zł
- pozyskano kwotę 32500,00 zł na realizację dwutygodniowych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży "Lato w teatrze" (ze środków własnych GOK wyłożył 5120,00 zł.), za wynajem sali łyżew i sprzętu ok. 5500,00 zł.
W trakcie XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztab w Górznie działający w GOK-u zebrał 10008,87 zł.

GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Realizuje zadania w formie pieniężnej (zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne) oraz w formie niepieniężnej (dożywianie, praca socjalna, specjalistyczne usługi opiekuńcze) pracy socjalnej i interwencji kryzysowej.

Zadania zlecone gminie
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Udzielono 672 świadczenia na kwotę 51.757,00 zł
- świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Udzielono 7.404 świadczeń na łączną kwotę 1.323.493,00 zł
- świadczenia wychowawcze -Rodzina 500+, udzielono świadczeń dla 462 dzieci na łączną kwotę 2.970637,60 zł
- fundusz alimentacyjny, udzielono 10 świadczeń dla 16 uprawnionych na łączną kwotę 47.150,00 zł
- karta Dużej Rodziny, wydano kartę 6 rodzinom dla 30 członków

Zadania własne gminy
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
- udzielanie schronienia, dokonano opłaty za 4 mieszkańców z Gminy Górzno na łączną kwotę 17.316,00 zł
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, udzielono 129 świadczeń na łączną kwotę 75.322,00 zł
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, udzielono 146 świadczeń na łączną kwotę 41.423,00 zł
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielono 145 świadczenia na łączną kwotę 26.300,00 zł
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, udzielono 1.258 świadczeń na łączną kwotę 10.046,00 zł
- dożywianie dzieci, udzielono 9.743 świadczeń na łączną kwotę 68.396,00 zł
- sprawienie pogrzebu, opłacono 1 pogrzeb na kwotę 3.726,00 zł
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, opłacono pobyt mieszkańca gminy na łączną kwotę 37.034,00 zł

Zakład Usług Komunalnych

W ramach zaplanowanych inwestycji na rok 2017 dokonano modernizacji kotłowni przy ZS w Górznie. W skład modernizacji wchodziło: remont pieca na biomasę, wymiana instalacji elektrycznej sterującej pracą kotłowni oraz wymiana zasilacza hydraulicznego sterującego pracą podajnika automatycznego. Prace te zwiększyły wydajność pieca, który nie był remontowany od 2008 roku. Koszt całej modernizacji wyniósł 25.380,00 zł netto.

W celu usprawnienia poboru wody zakupiono nowa pompę głębinową dla ujęcia wody nr 1 na stacji uzdatniania wody, dokonano wymiany instalacji elektrycznej sterującej pracą tego ujęcia. Koszt całej modernizacji wyniósł 12.152,18 zł netto.

W ramach otrzymanej z Miasta i Gminy Górzno dotacji rozbudowano wodociąg na terenie miasta, co pozwoliło przyłączyć do sieci trzy nowe posesje na ul. Nowe Osiedle. Wybudowana sieć wodociągową ma długość 214 mb. Ponadto na zlecenia mieszkańców wybudowano 9 nowych przyłączy wodociągowych oraz 4 przyłącza kanalizacyjne. W ramach działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Miasta i Gminy Górzno uzyskano sprzedaż wody na podobnym poziome jak w roku ubiegłym, natomiast znacznie ograniczono straty wody w porównaniu z rokiem 2016.

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Górzno wykonano szereg prac budowlanych i modernizacyjnych. Wybudowano chodniki przy ul. Rynek, 11 Listopada, Kościelnej i Gołuńskiego, wykonano częściowego przełożenia chodnika w miejscowości Szczutowo oraz utwardzono powierzchnię pod budowę 5 nowych przystanków autobusowych, zmodernizowano i utwardzono miejsce postojowe przy ul. 11 Listopada (stare targowisko) oraz drogę wjazdową do garażu autobusu szkolnego przy ul. Chopina.

Wykonano modernizację drogi gminnej do Czarnego Bryńska oraz III etap modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w Gołkowie. Mając na uwadze dobro dzieci i ich mam, Samorząd Mieszkańców zlecił wykonanie chodnika do placu zabaw na terenie rekreacyjnym Wisiałki.

Administrując gminnym zasobem mieszkaniowym, wykonano zaplanowane prace w mieszkaniach komunalnych: wymieniono 3 okna, dokonano remontów cząstkowych 3 pieców kaflowych, naprawiono dachy na pomieszczeniach gospodarczych i wc oraz dokonano malowania klatki schodowej, wykonano modernizację centralnej wody użytkowej w jednym mieszkaniu.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych starał się dbać o czystość i estetykę ulic i skwerków na terenie Górzna. Do tych zadań należało: nasadzenie i pielęgnowanie kwiatów, krzewów, drzewek i trawników na terenie miasta, w sezonie letnim dbałość o porządek i bezpieczeństwo na kąpielisku miejskim.

Gminna Biblioteka Publiczna

W 2017 roku zakupiono nową drukarkę oraz dwie małe szafki (kontenery). Realizacja zadań jest zgodna z misją i wizją biblioteki: G.B.P. w Górznie to przyjazne miejsce służące edukacji, integrujące lokalną społeczność i służące jej rozwojowi. Biblioteka istnieje po to, aby wspierać rozwój lokalnej społeczności udostępniając nasze zbiory, podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury.

Uczestniczono w akcjach i wydarzeniach popularyzujących czytelnictwo oraz promujących miasto i gminę Górzno. By mócsprawnie funkcjonować konieczny jest ciągły zakup nowości dostępnych na rynku wydawniczym. W 2017 roku G.B.P. w Górznie zakupiła i opracowała 553 książki za kwotę 13.476,00zł (w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 190 książek na kwotę 4.476,00zł.) W darze biblioteka otrzymała 45 książek, które wyceniono na kwotę 449,00zł. Ogółem wpłynęło 598 książek na kwotę 13.925,00zł.

Zakupiono 9 tytułów czasopism na kwotę 1.883,87zł., natomiast w darze otrzymano 2 tytuły czasopism. W 2017 roku z księgozbioru G.B.P. w Górznie wycofano 1239 pozycji książkowych nieaktualnych i zniszczonych. W 2017roku biblioteka zarejestrowała 453 czytelników, odnotowano 8386 wypożyczeń, książki na miejscu udostępniono 457 razy, udostępnione czasopisma na miejscu 74 razy, natomiast 506 czasopism udostępniono na zewnątrz.

Bibliotekę odwiedziło 4922 użytkowników, w tym w wypożyczalni odnotowano 3157odwiedzin, w czytelni 1421 odwiedzin, natomiast 344 użytkowników – to osoby biorące udział w różnych formach działalności biblioteki.
W bibliotece dostępne były 3 stanowiska komputerowe z których użytkownicy chętnie korzystali (w 2017 roku odnotowano 700 odwiedzin). Dostęp do Internetu był i jest bezpłatny, była możliwość drukowania, jeden komputer podłączony do drukarki. W bibliotece użytkownicy korzystali z usług ksero oraz z pomocy bibliotekarza przy drukowaniu lub wyborze potrzebnych materiałów.

Zespół Szkół w Górznie

Rok 2017 obfitował w cały szereg konkursów, zawodów uroczystości. Ale rok ten to także rok remontów, zakupów i usług. Ważniejsze z nich to:
- remont komina w przedszkolu – 1 980 zł (zapłata z dochodów własnych)
- usługa geodezyjna – scalanie działek 4920 zł
- zestaw nagłaśniający – 2217 zł
- naprawa dachu pomieszczeń socjalnych w hali – 3206 zł (zapłacono z dochodów własnych)
- zakup programu do planu lekcji – 2380 zł,
- przygotowanie łazienki dla nowego oddziału przedszkola w Zespole Szkół – 34563 zł
- zakup wyposażenia sali dla oddziału zerowego – 6199 zł
- realizacja programu "Aktywna tablica" – zakup monitora i tablicy interaktywnej 14000, w tym ze środków własnych – 3500 zł
- zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki (dotacja) – 6600 zł
- remont dachu szkoły i hali – 11900 (w tym z dochodów własnych 4000 zł
- zakup lodówki do kuchni w szkole – 1100 zł
- zakup telewizora do przedszkola – 2000 zł
- malowanie szkoły i kuchni w przedszkolu – 2000 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 3780 zł
- zakup wyposażenia kuchni w przedszkolu – 1663 zł
- dochody własne szkoły:wynajem hali sportowej, sauny i siłowni – 38752,52 zł
- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 203 zł
- odszkodowanie – polisa PZU INTERRISK 639,44 zł
- sprzedaż złomu – 271 zł
- kapitalizacja odsetek – 42,30 zł

Miejsko-Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W roku 2017 Miejsko-Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górznie odbyła 18 spotkań.
Na terenie gminy działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych prowadzony przez terapeutę działający w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) w godz. 15:00-17:00 przy Ośrodku Zdrowia w Górznie. Usługi psychologiczne świadczone są 2 razy w miesiącu po 4 godziny.
Roczny koszt terapeuty i psychologa 18.095,00 zł. Wynajem pomieszczenia na w.w. działania koszt roczny 1.800,00 zł. Ogólna liczba przyjęć 229 osób, w tym 113 osób dorosłych, 86 dzieci i młodzieży, 41 rodzin


Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład zespołu wchodzi 6 przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy tj. przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie, przedstawiciele Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górznie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, przedstawicieli Zespołu Szkół w Górznie, przedstawiciel NZOZ Ośrodka Zdrowia w Górznie, przedstawiciel organizacji pozarządowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy w Górznie oraz przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Brodnicy. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Gminy w Górznie, a podmiotami wymienionymi wyżej. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


reklama

Źródło: Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie zaprasza do organizowania imprez okolicznościowych. Czeka na Państwa restauracja z 90 miejscami, kominkiem i przepięknym widokiem na jeziora. Pyszne domowe jedzenie zadowoli każde, nawet wybredne podniebienie. Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie,
ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65,
+48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama