Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Świedziebnia

poniedziałek, 27 lipca 2020 r., godz. 10:35  |  Wersja do druku

Od dnia 1 sierpnia w gminie Świedziebnia zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość nowej stawki wynosi za miesiąc 15 zł od mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych i 30 złotych od mieszkańca w przypadku odpadów niesegregowanych.Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), wójt gminy Świedziebnia zawiadamia, o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Świedziebnia w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwały Nr XV/80/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3535).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Uchwałą Nr XV/81/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Świedziebnia ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł od stawki podstawowej obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Właściciel nieruchomości, który nie kompostuje bioodpadów, nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 września 2020 r, aby zwolnienie było liczone od miesiąca sierpnia. Deklaracje, uwzględniające kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku, można składać elektronicznie na platformie ePUAP, korespondencyjnie w formie papierowej lub osobiście w Urzędzie Gminy Świedziebnia.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia za dany kwartał u inkasentów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świedziebnia dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9484 1150 2212 1200 0172 0020.

Ważne!

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana bądź 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W związku ze śmiercią mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zachęcamy do sprawdzania salda konta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nadpłaty lub zaległości będą prowadzone czynności wyjaśniające.

Informację można uzyskać w godzinach pracy urzędu, pokój nr 9.


reklama

Źródło: UG w Świedziebni

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama